Over ons

Eigen Regie is een project van Stichting Downsyndroom.

De Stichting Downsyndroom is het Nederlandse kenniscentrum over Downsyndroom.
We helpen ouders, broers, zussen, oma’s en opa’s. En we helpen professionals. 
We willen graag dat iedereen kan meedoen. Dat ook mensen met Downsyndroom vanzelfsprekend in de maatschappij een rol kunnen spelen. Mensen met Downsyndroom kunnen gewoon meedoen, ze hebben hierbij wel ondersteuning nodig. De hoeveelheid ondersteuning verschilt per kind en per volwassene.

Alle mensen die wat willen weten over Downsyndroom kunnen bij ons terecht. We geven op verschillende manieren informatie:

De website
Ingericht volgens de levensloop, zodat het kind of de volwassene met Downsyndroom het startpunt is van de informatie.

Zie www.downsyndroom.nl

Digitale Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt eens in de 2 weken. Hierin allerlei activiteiten, nieuwe wetenswaardigheden.

Ikbengeenkindmeer.nl
Een website speciaal voor tieners met Downsyndroom

Zie www.ikbengeenkindmeer.nl

Down Academy
We geven (online) trainingen over vele aspecten van Downsyndroom. Early intervention, onderwijs, gedrag.

Zie www.downacademy.nl

Magazine Down+Up
4 keer per jaar. Ervaringsverhalen, nieuwtjes en wetenschappelijke kennis wisselen elkaar af.

Facebook
Pagina Stichting Downsyndroom: nieuws van de dag, oproepen om mee te werken aan tv programma’s artikelen in andere tijdschriften, meedoen aan activiteiten. Link

Telefonische helpdesk SDS
Iedereen kan ons bellen met vragen over Downsyndroom.